0

Aktuality

28 októbra, 2012 /

Materská škola Ulica mládeže II. č. 2614/11, 058 01 Poprad,

tel.č. 052/7742007, 0910 890 339

Školský poriadok materskej školy je dostupný : tu

Analýza školského roka 2018-2019 analýza šk.r. 2018-2019

OZNAM – JARNÉ PRÁZDNINY

 V čase jarných prázdnin t.j. 22.02.2021 – 26.02.2021 budú pre prihlásené deti v prevádzke triedy:

V. trieda JAHODA – poschodie

 • v tejto triede budú deti z V. triedy Jahoda

 • deti zo VI. triedy Margarétka

IV. trieda NEZÁBUDKA – prízemie

 • v tejto triede budú deti zo IV. triedy Nezábudka

 • deti z II. triedy Púpava

I.trieda ZVONČEK – prízemie

 • v tejto triede budú deti z I. triedy

 • deti z III. triedy Fialka

Prosím, používajte šatne pri svojich kmeňových triedach.

Ďakujem.

OZNAM – FOTENIE DETÍ

Milí rodičia!

2.3.2021 v utorok a 3.3.2021 v stredu bude v našej MŠ prebiehať fotenie jednotlivcov s jarným motívom. Fotiť nás bude profesionálny fotograf. Dieťa si oblečte a učešte podľa vašich predstáv, pozadie je svetlé. Ideálne pre chlapcov rifle a košeľa a pre dievčatá šaty, sukničky (jednofarebné). Fotiť sa bude nasledovne:

2.3.2021 triedy: Jahôdka, Púpava, Margarétka

3.3.2021 triedy: Nezábudka, Fialka, Zvonček

Deti, ktoré nebudú v materskej škole sa môžu prísť odfotiť s rodičom, ktorý bude mať negatívny test na Covid-19. Náhradný termín fotenia pre deti, ktoré budú v danom termíne choré je 16.03.2021 (utorok). Kto má záujem o fotku so súrodencom, alebo kamarátom je potrebné aby to nahlásil vopred pani učiteľke v triede.

Vážení rodičia,

ak by ste mali záujem o posúdenie školskej spôsobilosti, môžete navštíviť CPPPaP v Poprade. (Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie). V prípade záujmu môžete kontaktovať pani

Mgr. Zuzanu Piovarčiovú školský psychológ na t.č. 0903 602 429.

Pri návšteve je potrebný negatívny test na Covid 19.

OZNAM 8.2.2021

Vážení rodičia, ak chcete dať Vaše dieťa aj od ďalšieho pondelka (15.02.2021) do materskej školy, testy musíte mať staré max. 7 dní. Mesto bude aj budúci víkend robiť testovanie kvôli školám v 5 odberných miestach – 3 Aréna, 2 MsÚ. Rovnako si ho môžete zabezpečiť aj cez objednávkový formulár v ostatných MOM počas týždňa. Bližšie informácie budú zverejnené na stránke mesta.

OZNAM 6.2.2021

Vážení rodičia, od 08.02.2021 sa Materská škola Ulica mládeže II. otvára pre všetky deti. Pri nástupe bude potrebné, aby ste mali negatívny test /všetko podľa uznesenia vlády/ a vypisujete a podpisujete čestné prehlásenie o bezinfekčnosti.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti 06.02.2021

Prosím rodičov, ak sa rozhodnete, že dieťa do materskej školy nepôjde, odhlasujte ho už štandardným spôsobom, teda u vedúcej školskej jedálne – do pondelka do 8,00 hod.

OZNAM

Vážení rodičia,

 ak dieťa chýba viac ako 3 dni vrátane soboty, nedele aj napr.: štátneho sviatku, rodič predkladá „Vyhlásenie o bezinfekčnosti“. Pre upresnenie, tlačivo sa podpisujete až po 4 dni. Dostanete ho k dispozícii v triede, alebo si ho môže vopred vytlačiť a podpísať.

 Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

 Za spoluprácu ďakujeme

 PaedDr. Martina Kovalčíková

 

Milí rodičia!

Ak chcete získať aktuálne informácie o dianí v našej MŠ,

prihláste sa na Facebook a požiadajte o členstvo v súkromnej skupine MŠ Mládeže 2 Poprad.

Už teraz sa na Vás tešíme.

 

Platba ŠKOLNÉHO rok 2020/2021

Úhrada platby vždy do 20. v mesiaci vopred.

Dieťa do 3 rokov              60 €    uhrádza sa aj v mesiaci, v ktorom dieťa dovŕši 3 roky

Dieťa od 3 rokov              25 €

Rok pred povinným plnením školskej dochádzky sa poplatok neuhrádza (dieťa narodené do 31.08.2015)

Znenie VZN : https://www.poprad.sk/download_file_f.php?id=341853

Účet:                                    1661603858/0200

IBAN:                                   SK85      0200 0000 0016 6160 3858

VS:                                        318

Doplňujúci údaj:              meno dieťaťa (nie meno toho, kto platí).

Vážení rodičia!

Vaše dieťa do materskej školy potrebuje:

 • prezuvky papuče, alebo sandále, nie šľapky, vsuvky !!!
 • pyžamo označené celým menom dieťaťa a s našitými pútkami
 • podľa vlastného zváženia veci na prezlečenie označené celým menom dieťaťa
 • mladšie deti náhradné spodné prádlo označené celým menom dieťaťa
 • hygienické potreby: toaletný papier –  4 ks, hygienické vreckovky  celý balík

ZÁPIS DO MŠ

Vážení rodičia – zápis detí do Materskej školy Ulica mládeže II. č. 2614/11, Poprad sa pre školský rok 2020/2021 uskutoční v čase od 30.04.2020 do 31.05. 2020 a to elektronickou formou podávania žiadostí na adresu msmladeze2poprad@gmail.com Takto podaná žiadosť nemusí byť potvrdená detským lekárom, lekárske potvrdenie o zdravotnom stave a o očkovaní Vášho dieťaťa dodáte neskôr podľa pokynov http://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/ziadosti-o-prijatie-do-ms/ Po ukončení karantény môžete kontaktovať vedenie materskej školy 0910 890 339, alebo na vyššie uvedenej e mail adrese.

Prihláška na stiahnutieziadost_o_prijatie_dietata_na_predprimarne_vzdel.

Prajeme veľa zdravia

PaedDr. Martina Kovalčíková

Zástupkyňa ZŠ s MŠ, pre MŠ Mládeže II., Poprad

 

Oznam – 6.4.2020

Milí rodičia prosíme Vás pozrite si podrobné informácie a podmienky zápisu do MŠ v priloženom pdf súbore. Zápis do MŠ

Podmienky zápisu do ZŠ v priloženom pdf súbore. Zápis na plnenie PŠD

 

Poplatky a preplatky na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole

Poplatky za MŠ sú paušálnou platbou.

Zákonní zástupcovia detí, ktoré mali prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných dôvodov požiadajú zriaďovateľa MŠ (Mesto Poprad), prostredníctvom materskej školy o odpustenie poplatkov podľa § 28 ods. 8 písm.a) zákona 245/2008 a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Odpustenie poplatkov žiadajú bezodkladne, najneskôr však do troch pracovných dní od opätovného nástupu dieťaťa do MŠ. Predložia buď lekárske potvrdenie s vyznačenými dátumami neprítomnosti dieťaťa v MŠ (neprítomné od – do), alebo písomnú žiadosť ak dieťa nebolo v MŠ z vážnych rodinných dôvodov, tiež s vyznačenými dátumami neprítomnosti dieťaťa v MŠ (neprítomné od – do).

Žiadosť zástupkyňa MŠ podstúpi na posúdenie a rozhodnutie o odpustení poplatkov zriaďovateľovi.

O vzniknutých preplatkoch a spôsobe ich vrátenia rozhodne rodič – písomnou žiadosťou o spôsobe vrátenia poplatkov (žiadosť je k dispozícii v každej triede).

Spravidla 1x ročne sa v mesiaci október, resp. november príslušného kalendárneho roka zúčtovávajú – vracajú preplatky, bezhotovostným platobným stykom, hlavne zákonným zástupcom detí, ktoré v septembri príslušného kalendárneho roka majú jeden rok pred povinným plnením školskej dochádzky.

Vyúčtovanie stravného detí sa koná 1x ročne (po ukončení školského roka). Preplatky sa uhrádzajú bezhotovostným platobným stykom na bankový účet, ktorý je uvedený v zápisnom lístku dieťaťa.

Žiadosť o vrátenie preplatkov si môžete stiahnuť tu : Ziadost o vratenie poplatkov