0

ANGLICKÝ JAZYK

október 28th, 2012 /

Krúžok vedie pani učiteľka Viera Skupinová

Termín konania krúžku je spravidla dva krát do týždňa (pondelok a streda) od 12:30 – 13:00

Takto prebiehajú hodiny v PC učebni

 

Plán činností v krúžku

Október

Farby

Báseň „Hello“

Báseň „Mother, Fater“

Pieseň „Are you sleeping

Ako sa máš?

November

To je môj otec, mama, sestra, brat, dedo, babka

Počítame do 10

Pieseň „One little“

Kde bývaš?

Hračky, dopravné prostriedky

December

Časti tela

Pieseň „Head, schoulders“

Si chlapec, dievča?

Báseň „What can I do?“

Pieseň „Silent night“

Oblečenie

Január

Rozcvička „One, two“

Počasie

Báseň Bread and butter

Jedlá

Pieseň „Roses are red“

Február

Príbor, som hladný, smädný

Nech sa páči, ďakujem

Čo máš rád?

Ovocie

Je to x, y?

Pieseň „Radish, onion“

Marec

Zvieratká

Rozprávka „The lost chicken“

Rozcvička „One, one“

Apríl

Pieseň „Old Mac Donald“

Hmyz

Hra – „Ducks, ducks, come home“

Exotické zvieratá

Ročné obdobia

Máj

Pieseň „Spring is green

“Hra „Scheep and wolf“

Povolania, práca – lekár, pekár, šofér

Pieseň „This is my doll“

Jún

Dom, miestnosti, zariadenie

Kvety

Pieseň „Rain“

Kvety

Budovy

Mesiace a dni v týždni