0

ANGLICKÝ JAZYK

október 28th, 2012 /

Vážení rodičia,

aj v novom školskom roku spúšťame v spolupráci

s Jazykovou školou TARGET na našej škole kurzy:

Angličtina v MŠ -WATTSENGLISH (2x týždenne)

Prihlasovanie na krúžky v šk. roku 2019/20, ktoré budú

prebiehať priamo v priestoroch našej materskej školy

po vyučovaní je spustené
na stránkach wattsenglish.target-skola.sk

Včasným prihlásením zaistíte vašim deťom miesto v kurze.

Krúžky prebiehajú priamo v priestoroch našej materskej školy v čase
popoludní (po 14:30) a môže sa prihlásiť každé dieťa navštevujúce našu MŠ.

Cena: 13,30 € mesačne(platí sa za 9 mesiacov)
(kurz 2x týždenne po 25 min., garantovaných 60 hodín)

Wattsenglish je britský koncept výučby plný pohybových aktivít a hier v čisto anglickom prostredí, kde sa deti učia rozpráva (neučíme sa
básničky ani piesne, ale učíme sa rozumieť a rozprávať)

Bližšie informácie a ukážkové hodiny ZADARMO

v Jazykovej škole TARGET na 0948 47 46 01 alebo na info@target-skola.sk.