0

ANGLICKÝ JAZYK

28 októbra, 2012 /

Prebieha v spolupráci

s Jazykovou školou TARGET

Angličtina v MŠ -WATTSENGLISH sa realizuje 2x týždenne

Prihlasovanie na krúžky, ktoré budú

prebiehať priamo v priestoroch našej materskej školy

po vyučovaní je spustené
na stránkach wattsenglish.target-skola.sk

Včasným prihlásením zaistíte vašim deťom miesto v kurze.

Krúžky prebiehajú priamo v priestoroch našej materskej školy v čase
popoludní (po 14:30) a môže sa prihlásiť každé dieťa navštevujúce našu MŠ.

Cena: 13,30 € mesačne(platí sa za 9 mesiacov)
(kurz 2x týždenne po 25 min., garantovaných 60 hodín)

Wattsenglish je britský koncept výučby plný pohybových aktivít

a hier v čisto anglickom prostredí, kde sa deti učia rozpráva

(neučíme sa básničky ani piesne, ale učíme sa rozumieť a rozprávať)

Bližšie informácie a ukážkové hodiny ZADARMO

v Jazykovej škole TARGET na 0948 47 46 01 alebo na info@target-skola.sk.