0

FIALKA

28 októbra, 2012 /

Interiér triedy

Materská škola pri ZŠ Ulica mládeže II. č. 2614/11   POPRAD

Triedny email: msmladeze2fialka@gmail.com

III. trieda č. dverí 19 – prízemie

Menný zoznam detí III. trieda (Fialka) šk. rok 2020/2021

Pani učiteľky :            Mgr. Helena Šablová – triedna učiteľka

                                      Anna Jakubcová

 1. Babičová Zoja
 2. Beck Adam
 3. Bednárová Michaela
 4. Bodyová Aneta
 5. Budziňák Nadim Leo
 6. Galajda Oliver
 7. Hanečáková Timea
 8. Horobová Melissa
 9. Chovanec Oliver
 10. Jačisko Christian Marek
 11. Karafa Samuel
 12. Kečka Matúš
 13. Korenko Dávid
 14. Krettová Emma
 15. Kúnová Viktória
 16. Maľáková Olívia
 17. Martinková Nina
 18. Paciga Patrik
 19. Rešiti Lejka
 20. Rešiti Šejka
 21. Smolejová Stela
 22. Syč Marek
 23. Vaněčková Nela
 24. Vodžáková Milica