0

FIALKA

28 októbra, 2012 /

Interiér triedy

Materská škola pri ZŠ Ulica mládeže II. č. 2614/11   POPRAD

Triedny email: msmladeze2fialka@gmail.com

VI. trieda č. dverí 19 – prízemie

Triedna učiteľka: Mgr. Helena Šablová

                                  Anna Jakubcová

Menný zoznam detí  školský  rok 2021/2022

Babičová Zoja                                  

Beck Adam                                       

Bednárová Michaela                    

Benko Michal                                  

Budziňák Nadim Leo                     

Galajda Oliver                                 

Hanečáková Timea                        

Horobová Melissa                         

Karafa Samuel                                 

Kečka Matúš                                    

Kitz Samuel                                      

Korenko Dávid                                

Kúnová Viktória                                             

Maľáková Olívia                              

Martinková Nina                            

Marušinský Samuel                      

Paciga Patrik                                    

Rešity Lejla                                       

Rešity Šejla                                       

Smolejová Stela                             

Syč Marek                                         

Šalajková  Catherine                     

Vněčková Nela                               

Vodžáková Milica