0

Fotogaléria

október 28th, 2012 /

Tárajko o Popletajka v našej MŠ

Karneval s ujom Ľubom 02.02.2019

Lyžiarsky výcvik 28.01. – 01.02.2019

tr. Jahôdka – bádanie a návšteva ZŠ

tr. Jahôdka – kolobežky 2018

Pečenie tr. Jahôdka 2018

Mikuláš v MŠ 06.12.2018

Putovanie za športom 28.11.2018

Športový krúžok 

Diskotéka s ujom Lubom 19.06.2018

Dopravná súťaž 13.06.2018

Bicyklovanie s mestskými policajtmi 08.06.2018

 

Deň orlíčat 07.06.2018

Bystrá hlavička – matematická súťaž 06.06.2018