0

Kontakt

28 októbra, 2012 /

Materská škola pri základnej škole
Ulica mládeže 2614/11
058 01 Poprad

Zástupkyňa riaditeľa: PaedDr. Martina Kovalčíková
Telefón: 052/7742007
Mobil: 0910 890 339
Email: msmladeze2poprad@gmail.com