0

VESELÁ MATEMATIKA

október 28th, 2012 /

Pod vedením pani učiteľky Paed.Dr. Zuzany Barillovej

Čas a miesto organizácie: 4x za mesiac (v nepárnom týždni) od 12:30 – 13:15 UTOROK a ŠTVRTOK v mesiacoch október- jún.

Materiálne zabezpečenie: všetko budú mať deti k dispozícii

Cieľom krúžku je rozvíjať základné matematické zručnosti u detí. Využijeme pomôcky Logico-primo, Lego kocky, matematické pexeso, labyrinty, hádanky… Poznávať budeme geometrické tvary, zopakujeme si priraďovanie číslic k počtu, pojmy dlhý – krátky, široký – úzky, veľký – malý, triedenie podľa farieb a samozrejme veľa iných pekných aktivít.