Vedenie krúžku: Ivana Skokanová

Čas a miesto organizácie: 1x za mesiac v PIATOK (v párnom týždni) od 12:15 – 13:45  v mesiacoch október- jún

Materiálne zabezpečenie: plášť, alebo staré tričko

Cieľom krúžku je rozvíjať u detí kreativitu, spontánnosť a výtvarné zručnosti v príjemnom prostredí materskej školy. Je ideálny pre deti predškolského veku, lebo podporuje rozvoj grafomotoriky, samostatné umelecké myslenie a snaží sa, aby deti to, čo cítia vedeli umelecky a výtvarne zobraziť vo svojom výtvarnom prejave. Deti sa hravou formou oboznamujú s rôznymi výtvarnými technikami, kde si vytvárajú pozitívny vzťah k výtvarnému umeniu a estetické cítenie. Prostredníctvom tvorenia vyjadrujú vlastné emócie, pričom spolupracujú aj s kamarátmi a v tíme. Rozvíjajú si svoje zručnosti, dotvárajú svoje výtvarné návrhy, predstavy, využívajú fantáziu a tvorivosť, aby vytvorili svoje konečné a skutočne nádherné výtvarné dielo.

 

Úspechy v školskom roku 2019/2020

Vedenie krúžku: PaedDr. Zuzana Barillová

Vyhodnotenie súťaže detskej výtvarnej tvorby

v Tatranskej galérii v Poprade

ANJEL VIANOC 2019

Na peknom 2. mieste sa umiestnili:

Sarah Kate Stoklasová, 5 rokov „Anjel Terezka“ trieda JAHODA

Adam Šulej, 6 rokov „Anjel Alex“ trieda JAHODA

Juraj Lačný, 5 rokov „Náš anjel strážny“ trieda MARGARÉTKA

 Víťazné práce budú v priestoroch Tatranskej galérie vystavené do konca marca.

 

Vyhodnotenie súťaže Ochranárik čísla

tiesňového volania 112 a civilnej ochrany

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo 9. septembra 2019 pre školský rok 2019/2020 VII. ročník výtvarnej súťaže na tému:

„Záchranári na lúke, v lese, v horskom teréne.“

Márius Barilla 4.r.  trieda JAHODA sa umiestnil na peknom 3. mieste.

 Zapojili sme sa aj do súťaže “KNIHA MOJA KAMARÁTKA”

Na okne Podtatranskej knižnice v Poprade

bol 3 mesiace umiestnený plagát,

ktorý kreslili deti z triedy MARGARÉTKA.