Cieľom krúžku je rozvíjať u detí kreativitu, spontánnosť a výtvarne zručností v príjemnom prostredí Materskej školy. Je ideálny pre deti predškolského veku lebo podporuje rozvoj grafomotoriky, samostatné umelecké myslenie, a snaží sa aby deti to, čo cítia vedeli umelecky a výtvarne zobraziť vo svojom výtvarnom prejave. Deti sa hravou formou oboznamujú s rôznymi výtvarnými technikami pričom si vytvárajú pozitívny vzťah k výtvarnému umeniu a estetické cítenie. Prostredníctvom tvorenia vyjadrujú vlastné emócie, pričom spolupracujú aj s kamarátmi a v tíme. Deti pracujú s prírodninami, využívajú počítače, kresliace programy aj tlačiareň. Rozvíjajú si svoje zručnosti, dotvárajú svoje výtvarné návrhy, predstavy, využívajú fantáziu a tvorivosť, aby vytvorili svoje konečné a skutočne nádherné výtvarné dielo.

Tento krúžok je aj príjemným spestrením záujmovej činnosti detí v oblasti výtvarného umenia. Je realizovaný podľa plánu, kde sa jednotlivé témy prispôsobujú vekovým osobitostiam detí, ako aj ich schopnostiam. Práce detí budú pravidelne vystavované pre rodičov a verejnosť v priestoroch Materskej školy, príležitostne i mimo MŠ. Výtvarné práce ktoré sa posielajú do súťaží sa deťom nevracajú.

Krúžok pracuje v popoludňajších hodinách za sprievodu muzikoterapie vo výtvarno – počítačovej miestnosti raz mesačne

                                                                                             od 12:30– 14:00

Deti k tomuto krúžku potrebujú:

– dobrú náladu a chuť pracovať s rôznymi výtvarnými technikami

–  staré oblečenie – plášť – staré tričko

Vedúca krúžku : Denisa Kleinová

Takto prebiehajú naše hodiny

Výtvarné súťaže 2013 pod vedením PaedDr. Zuzany Barillovej

Timea Pavličková (Trieda Fialka – výtvarný krúžok) vyhrala pekné druhé miesto národnom kole súťaže Toyota Dream Car Viac tu

Filipko Hutník (Trieda Fialka – výtvarný krúžok) vyhral v súťaži Moja rodina v decembrovom čísle časopisu Adamko knihu Bambuľkine dobrodružstvá.

Jožko Kožár (trieda Zvonček) ná uverejnenú výtvarnú prácu v januárovom čísle časopisu Vrabček na str.24.

Zapojili sme sa aj do výtvarnej súťaže, ktorú organizovalo mesto Poprad k “Svetovému dňu snehu.” Výtvarné práce našich detí visia na miestnom úrade. Katarína Švidroňová, Janko Michlík, Ľubica Vidová a Damián Šoltys.