0

NEZÁBUDKA

28 októbra, 2012 /

Interiér triedy

Materská škola pri ZŠ Ulica mládeže II. č. 2614/11   POPRAD

Triedny email: msmladeze2nezabudka@gmail.com

IV. trieda č. dverí 55 – prízemie

Menný zoznam detí IV. trieda (Nezábudka) šk. rok 2020/2021

Pani učiteľky :            Mgr. Alena Korenková – triedna učiteľka

                                      Mgr. Andrea Kredatusová

 1. Bača Oliver
 2. Bednár Jakub
 3. Behúň Sebastián
 4. Benko Michal
 5. Galšnajderová Nina
 6. Gavorová Alžbeta
 7. Greš Richard
 8. Hudec Oliver
 9. Janiga Maxim
 10. Janigová Laura
 11. Javorská Lilien
 12. Karkošiak Marko
 13. Kitz Samuel
 14. Lauf Arthur
 15. Leštinská Elly
 16. Marušinský Samuel
 17. Mihočka Mário
 18. Mydlo Lukáš
 19. Oravec Samuel
 20. Roško Filip
 21. Svitana Oliver
 22. Šablová Vivien Sarah
 23. Štelbaský Peter
 24. Toroňová Mia
 25. Urik Peter