0

TANEČNÝ KRÚŽOK

september 24th, 2014 /

Obsah a cieľové zameranie: Hlavným cieľom tanečného krúžku je dosiahnuť, aby sa u detí rozvíjal hudobno-pohybový prejav, tanečná gramotnosť, rytmické cítenie, správne držanie tela a vyjadrenie nálady piesne a hudby prirodzeným a kultivovaným spôsobom.

Vedenie krúžku : Mgr. Helena Šablová, Denisa Alexy Kleinová

Čas a miesto organizácie : 2x v párnom týždni (utorok a štvrtok) v telocvični, od 12:15hod. do 13:00hod., v mesiacoch október – jún.

Materiálno technické zabezpečenie: CD – Spievankovo, Fíha tralalá, Ujo Ľubo, Miro Jaroš, Interaktívna tabuľa, repráky, CD – prehrávač.