0

TANEČNÝ KRÚŽOK

24 septembra, 2014 /

Vedenie krúžku : Mgr. Helena Šablová, PaedDr. Zuzana Barillová

Hlavným cieľom tanečného krúžku je dosiahnuť, aby sa u detí rozvíjal hudobno-pohybový prejav, tanečná gramotnosť, rytmické cítenie, správne držanie tela a vyjadrenie nálady piesne a hudby prirodzeným a kultivovaným spôsobom.

Čas a miesto organizácie: ŠTVRTOK v párnom týždni v telocvični, od 12:15 hod. do 13:15hod., v mesiacoch október – jún. Materiálno technické zabezpečenie: CD – Spievankovo, Fíha tralalá, Ujo Ľubo, Miro Jaroš, Interaktívna tabuľa, repráky, CD – prehrávač.