0

POČÍTAČOVÝ KRÚŽOK

september 24th, 2014 /

Cieľové zameranie :

Využívanie a rozširovanie poznania v oblasti digitálnych a informačných kompetencií v predprimárnom vzdelávaní.

Plán edukačných aktivít

Technici – pomenovať časti počítača

– poznať rozdiel medzi PC a notebookom

– bezpečne zapínať a vypínať PC

Omaľovanka – vyfarbiť obrázok pomocou pera na interaktívnej tabuli – meniť farby.

Kreslenie – kresliť na interaktívnej tabuli prstom obrázok na ľubovoľnú tému : Môj kamarát, Ovocná misa, . . .

Pečiatky – pohybovať kurzorom vpravo – vľavo, hore – dole (klikať ľavým tlačidlom)

– zväčšovať, zmenšovať, točiť obrázok

Maliari – pečiatkovať – vytvoriť obrázok pomocou pečiatok

– vyhľadať si rôzne obrázky – k téme: Vesmír, Dinosaury, More, Les, Lúka, …

 Fotografi – odfotiť kamaráta

– zaostriť objekt

– presunúť fotku z fotoaparátu do počítača na pracovnú plochu

Darček pre rodičov – opečiatkovať rámček fotky (ja to vytlačím na farebnej tlačiarni a zaleje)

Geometrické tvary – pracovať v programe RNA – kresliť geometrické a iné tvary

Cirkus šaša Tomáša

stavebnicanájsť správnu farbu a správne miesto pre kocky na obrazovke (obrázky podľa predlohy)

jahody – zbierať jahody do košíka – nájsť cestu

- cesta – nájsť správnu cestu od jedného bodu k druhému

tváričky – poskladať správny výraz tváre

zmrzlina – pospájať všetky zmrzliny

 Školák – Word - vedieť písať niektoré čísla a písmená podľa predlohy

– vybrať si veľkosť a tvar písma

– vytlačiť si napísaný text – svoje meno

 Rexík – vybrať si hru na internete

 Grafický tablet – využiť správny tlak pera na podložku pri kreslení

– kresliť pomocou grafického tabletu na ľubovoľnú tému

– nájsť si farbu, materiál, hrúbku (pastelky, štetca)

 Omaľovanka – nájsť na internete omaľovanku a vedieť si ju vytlačiť

Pesnička – vyhľadať pieseň na internete – vypočuť si ju

Kreslenie - využitie doteraz získaných vedomostí a schopností pri nakreslení obrázka na interaktívnej tabuli v programe RNA

 Bee Bot – cestičky - nájsť cestičku pomocou elektronickej včely k určenému bodu – hasiči, kostol, pošta, . . .

 Rozprávka – vyhľadať rozprávku: Macko uško, Bambuľka, . . . na internete – pozrieť si ju

 Alik – CD

– vedieť vložiť CD do počítača a hrať hry

– vedieť používať a zapájať slúchatka

– poznať geometrické tvary

– poznať farby

– poznať čísla

– poznať rozmery

– poznať smer

 Školák – vpísať svoje meno do osvedčenia

– práca s klávesnicou vo väčšom rozsahu – pracovať podľa predlohy z výkresu

Encyklopédia – vyhľadať na internete obrázok podľa želania: auto, žabu, lietadlo, vesmír, . . .