0

POHYBOVÝ KRÚŽOK

24 septembra, 2014 /

Vedúca krúžku: Mgr. Alena Korenková

Krúžok je zameraný na podporu zdravia detí a odolnosti organizmu. Uskutočňuje sa 2x mesačne v UTOROK v popoludňajších hodinách od 12:15 – 13:00 podľa počasia v telocvični, alebo na školskom ihrisku.

Podporte aj vy zdravie svojich detí prihlásením na krúžok pohybovej aktivity.

Činnosti, ktorými si deti rozvíjajú kompetencie:

– atletika

– gymnastika

– cvičenie s náčiním

– cvičenie na náradí

– súťaživé hry

– pobyt na snehu

U detí sa cvičením rozvíjajú kompetencie

1. Psychomotorické:

– ovládať pohybový aparát

– správať sa ohľaduplne k svojmu zdraviu

2. Sociálne:

– zotrvať v činnosti

– správať sa v skupine podľa pravidiel

3. Osobné

– sebaistota

– odhadnúť svoje možnosti a spôsobilosti

4. Učebné:

– hodnotiť vlastný výkon

– vyvíjať vôľové úsilie

5. Komunikačné

– aktívne počúvať.