0

Prevádzka v MŠ

27 októbra, 2012 /

Riaditeľ ZŠ s MŠ : Mgr. Vladimír Tobis

Zástupkyňa ZŠ s MŠ pre MŠ Mládeže II.: PaedDr. Martina Kovalčíková

 

Prevádzka materskej školy v pracovných dňoch od 6.30 hod. do 16.30 hod.

Deti sa schádzajú a rozchádzajú vo svojich triedach.