0

PROJEKTY A KRÚŽKY

27 októbra, 2012 /

Vďaka projektu Comenius – Partnerstvá škôl sa v rokoch 2008 – 2010 stretávali učiteľky materských škôl z troch európskych krajín – Čiech, Poľska a Slovenka. Zo zanietenia a tvorivosti učiteliek a detí vznikol medzinárodný produkt „Kalendár práv dieťaťa“.

V každej zúčastnenej krajine sa realizoval projekt „Učiť deti žiť“ originálnym, autentickým a neopakovateľným spôsobom. Pri zrode našej verzie boli všetky pani učiteľky, ale veľká vďaka a obdiv patrí pani učiteľke Vierke Skupinovej, ktorá našej knihe následne školskému vzdelávaciemu programu dala „srdce“. Všetky príbehy a ilustrácie sú jej vlastnou formou.

Projekt na rozvíjanie EQ „Učiť deti žiť“ je slovenskou verziou medzinárodného projektu. Bol vypracovaný a v praxi overený v Materskej škole pri ZŠ Ulica mládeže II. 2614/11, Poprad, Slovensko. Každý mesiac sa deti oboznamujú s jedným právom dieťaťa.

 

Ďalšie projekty

Dopravná výchova

Environmentálna výchova

Zdravá škola

Čisté zúbky

 

Spolupracujeme:

 • Centrum voľného času
 • Knižnica
 • Základná umelecká škola
 • Súkromná škola plávania
 • Mesto Poprad – korčuľovanie pri Aréne
 • Hasiči
 • Mestská polícia
 • Horská záchranná služba
 • Národná transfúzna stanica – pri odbere krvi
 • Stredná zdravotná škola
 • Stredná pedagogická škola – pri  zabezpečovaní priebežnej a súvislej pedagogickej praxe študentkám