0

Projekty a krúžky

október 27th, 2012 /

V tomto školskom roku 2016-2017 budú k dispozícii pre deti predškolského veku (5-6r) tieto krúžky:

Anglický jazyk Skupinová Viera

Výtvarný krúžok PaedDr. Zuzana Barillová

Pohybový krúžok:  Jakubcová Anna