0

PÚPAVA

28 októbra, 2012 /

Interiér triedy

Materská škola pri ZŠ Ulica mládeže II. č. 2614/11   POPRAD

Triedny email: msmladeze2pupava@gmail.com

Alebo na pani tr. uč.       agata@madac.sk

II. trieda č. dverí 95 – poschodie

Pani učiteľky :            Agáta Madáčová – triedna učiteľka

                                       Viera Skupinová

Menný zoznam detí II. trieda (Púpava) šk. rok 2020/2021

 1. Andrusová Zuzana
 2. Barilla Adam Markus
 3. Barillová Kristína
 4. Brejčák Adrián
 5. Diabelko Richard
 6. Gaborčíková Malania
 7. Galschneider Teo
 8. Gavor Damián
 9. Horevajová Noémi
 10. Hudecová Stanislava
 11. Jalovičiarová Stela
 12. Janík Daniel
 13. Jankura Martin
 14. Kurňava Radovan
 15. Ožvoldíková Ema
 16. Palková Sabrina
 17. Pišta Alex
 18. Šablová Katarína
 19. Šerfel Adrián
 20. Šoltýsová Júlia
 21. Šrámková Emily
 22. Tomas Matej
 23. Vozárová Sofia
 24. Zavadský Matias