0

PÚPAVA

október 28th, 2012 /

Interiér triedy

 

Menný zoznam detí  I. trieda č. dverí 95 – poschodie

I. trieda (Púpava) šk. rok 2019/2020

 Pani učiteľky :            Skupinová Viera – triedna učiteľka, Madáčová Agáta

 1. Andrusová Zuzana
 2. Barillová Kristína
 3. Brejčák Adrián
 4. Frič Jakub
 5. Gaborčíková Melania
 6. Galschneider Teo
 7. Gavor Damián
 8. Horevajová Noémi
 9. Hudecová Stanislava
 10. Jalovičiarová Stela
 11. Janík Daniel
 12. Jankura Martin
 13. Kurňava Radovan
 14. Ožvoldíková Ema
 15. Palková Sabrina
 16. Pišta Alex
 17. Rusňáková Nela
 18. Šablová Katarína
 19. Šerfel Adrián
 20. Šoltýsová Júlia
 21. Tomas Matej
 22. Vozárová Sofia
 23. Zavadský Matias