0

RELAXAČNÉ ROZPRÁVKY

október 28th, 2012 /

Túto aktivitu ponúkajú len niektoré triedy v našej MŠ, vzhľadom k tomu, že sa musia nahlásiť všetky deti z triedy. Krúžok je spoplatnený. Ak by ste mali záujem informujte sa u svojich triednych učiteliek.

Krúžok sa realizuje v Centre voľného času vo vybraný deň raz do týždňa v dopoludňajších hodinách. Relaxačné rozprávky prebiehajú formou cvičenia s hudbou na motívy rozprávky –  zodpovedná je A. Koperniechová.

 

Takto prebiehajú hodiny