0

Triedy

október 27th, 2012 /

Prízemie

NEZÁBUDKA (III. trieda) č. dverí 55 –  Mgr. Alena Korenková, Mgr. Andrea Kredatusová

ZVONČEK (VI.trieda) č. dverí 36 – Alexy Kleinová Denisa, Anna Lorenčíková

FIALKA (II.trieda) č. dverí 19 – Mgr. Helena Šablová, Jakubcová Anna   PNS, zástup Pavlína Hlinková

1.poschodie

PÚPAVA (I. trieda) č. dverí 95 –  Viera Skupinová, Agáta Madáčová,

JAHODA (V. trieda) č. dverí 91 –  Mgr. Beáta Polovková, PaedDr. Martina Kovalčíková (tel.č. – 052/7742007)

MARGARÉTKA (IV. trieda) č. dverí 2 – Mgr. Milena Maliňáková, PaedDr.Zuzana Barillová