0

Triedy

27 októbra, 2012 /

Prízemie

NEZÁBUDKA (III. trieda) č. dverí 55

ZVONČEK (VI.trieda) č. dverí 36

FIALKA (II.trieda) č. dverí 19

1.poschodie

PÚPAVA (I. trieda) č. dverí 95

JAHODA (V. trieda) č. dverí 91

MARGARÉTKA (IV. trieda) č. dverí 92