0

Triedy

október 27th, 2012 /

Prízemie

NEZÁBUDKA (I. trieda) č. dverí 55 – Mgr. Andrea Kredatusová, Mgr. Alena Korenková

ZVONČEK (IV.trieda) č. dverí 36 – PaedDr. Zuzana Barillová – zástup. Denisa Kleinová, Anna Lorenčíková

FIALKA (VI.trieda) č. dverí 19 – Eva Šlosárová,Mgr. Helena Šablová

1.poschodie

PÚPAVA (III. trieda) č. dverí 95 – Agáta Madáčová, Viera Skupinová

JAHODA (V. trieda) č. dverí 91 –  Mgr. Beáta Polovková, PaedDr. Martina Kovalčíková (tel.č. – 052/7742007)

MARGARÉTKA (II. trieda) č. dverí 2 – Jakubcová Anna, Mgr. Milena Maliňáková