Výchova a vzdelávanie sa v materskej škole uskutočňuje prostredníctvom nasledovných foriem denných činností:

  • Hry a činnosti podľa výberu detí,
  • Zdravotné cvičenia,
  • Vzdelávacia aktivita,
  • Pobyt vonku,
  • Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, odpočinok).

Denné činnosti sa usporadúvajú do denného poriadku, ktorý:

  • Zabezpečuje vyvážené striedanie spontánnych a riadených činností,
  • Vytvára dostatočný priestor pre individuálne potreby a záujmy detí,
  • Zabezpečuje dodržiavanie zásad zdravej životosprávy (pravidelné stravovanie, dostatočný pobyt na čerstvom vzduchu, dostatočná pohybová aktivita a odpočinok).