0

Zamestnanci

27 októbra, 2012 /

Základná škola s materskou školou, Dostojevského 2616/25, 058 01 Poprad

Materská škola Ulica mládeže II. č. 2614/11, 058 01 Poprad

 

Personál Materskej školy Ulica mládeže II. Poprad, školský rok 2019/2020

 

Riaditeľ        Mgr. Vladimír Tobis

Zástupkyňa        PaedDr. Martina Kovalčíková

 

Učiteľky

Alexy Kleinová Denisa (v súčasnosti MD)

Jakubcová Anna PNS, zástup Pavlína Hlinková

Korenková Alena, Mgr.

Kredatusová Andrea, Mgr.

Lorenčíková Anna

Madáčová Agáta

Maliňáková Milena, Mgr.

Polovková Beáta, Mgr.

Skokanová Ivana

Skupinová Viera

Šablová Helena, Mgr.

Barillová Zuzana, PaedDr.

 

Vedúca ŠJ

Nováková Iveta

 

Hl.  kuchárka

Sisková Oľga

 

Kuchárka

Janovová Justína

 

Pomocné sily

Lipárová Zuzana

Šimonová Mária

 

Prevádz. zam.

Surmajová Štefánia

Záhorcová Marta

Polomská Anna