0

Ochrana os. úd.

19 mája, 2018 /

 

Prevádzkovateľ: Základná škola s materskou školou, Dostojevského 2616/25, Poprad

Adresa: Dostojevského 2616/25 Poprad 05801

IČO: 17068207

 

 

Materská škola Ulica mládeže II. č. 2614/11, 058 01 Poprad

 

IČO: 17068207
V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“) je prevádzkovateľ povinný sprístupniť dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom sídle určité informácie.

Informácie na:   https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/17068207