0

ZVONČEK

28 októbra, 2012 /

Interiér triedy

Materská škola pri ZŠ Ulica mládeže II. č. 2614/11   POPRAD

Triedny email: msmladeze2zvoncek@gmail.com

 I. trieda č. dverí 36 – prízemie

Menný zoznam detí  I. trieda (Zvonček) šk. rok 2020/2021

Pani učiteľky :            Ivana Skokanová – triedna učiteľka

                                      Anna Lorenčíková

 

 1. Bodnárová Natália
 2. Dzúriková Liliana
 3. Gonzales Manrique Mia
 4. Hanečák Jakub
 5. Harnišová Nina
 6. Chalúpka Timon
 7. Imrichová Kristína
 8. Janšík Jakub
 9. Kopčáková Ema
 10. Kvasová Michaela
 11. Lacková Sofia
 12. Oračková Melania
 13. Safanovič Oliver
 14. Syč Martin
 15. Syč Matúš
 16. Šablová Terézia
 17. Špiner Zara
 18. Štrbková Sofia
 19. Trembáč Alex
 20. Vastuško Emma
 21. Záhradníková Mia
 22. Zamiška Dávid
 23. Zeman Marek